Make your own free website on Tripod.com
Stauren Skiklubb - Styret

Stauren har ikke sine egne sider ennå. De vil komme på www.nsm.edu/stauren, så følg med.

Skriv til stauren@nmh.nsm.edu

Under ser du:
Pål André Laahne, Leder
Petter, Blid
Pål, Nikolai, Kikki, Nina, som plager Idun (som ikke er med i Styret)

Go to

Gallery:
Main page: