Make your own free website on Tripod.com

  Tilbake
2. des: CV'n vil få lenket
opp ressurser og fyldigere
beskrivelser snart.

Last ned:
Word-dok.
RTF

Curriculum Vitae

Arbeidserfaring   |  Utdanning  |  Kjernekompetanse  |  Tillitsverv  |  Språkkunnskaper   |  Datakunnskaper  |  Fritidsinteresser  |  Referanser

 

Navn Simen Berg - bilde
Født 7. august 1972
Adresse Øvrefoss 14, 0555 OSLO
Telefon/faks 9172 4343
E-post simen.berg@forskningsradet.no, simenberg@hotmail.com91724343@mobilpost.com
Sivilstand Ugift
Tilgjengelighet Jeg har maks. 1 mnd. oppsigelse på nåværende oppdrag som selvstendig næringsdrivende.

  

Arbeidserfaring

Toppen

1999 Informasjonsrådgiver, flere oppdragsgivere
  
Norges forskningsråd, Informasjon: Forskningsdagene:
Opplæring av nyansatte i sekretariatet, webutvikling, publikums- og arrangørevaluering

Norges forskningsråd, Informasjon: Prosjektavdelingen:
Internett og intranett: utvikling, vedlikehold, support/opplæring

Andre oppdrag:
Diverse fotooppdrag
Nettsider for restaurant Sult – design og utvikling. Lanseres i disse dager på www.sult.no

  
1996-1998 Informasjonskonsulent, Forskningsdagene
  
Forskningsdagene er en årlig, nasjonal formidlingsfestival som strekker seg over ti dager på høsten.
  • Daglig drift av sekretariatet som blant annet dreide seg om rådgivning til arrangørene angående arrangementsutvikling og mediekontakt, for ikke å snakke om innsalg og motivasjon av deltagelse i festivalen.
  • Hovedansvar for oppfølgingen av og utviklingen tilknyttet årlig redesign av internettsidene, som inkluderer ekstranett (med ny leverandør hvert år - www.forskningsdagene.com - legg ev. til /intranett/ for arrangørenes sider).
  • Hovedansvar for mediakontakten.
  • Andre arbeidsoppgaver: Annonsering, utvikling og salg av profileringsartikler, trykksakproduksjon, fotografering til arkiv og promotering, evaluering.
Det begynte som en deltidsjobb ved siden av studiene og var en særdeles god å ha som "første" jobb. Prosjektet var bemannet med en prosjektleder (30%) og meg. Jeg fikk derfor innsikt i og medansvar for hver enkelt del av prosjektet, samtidig som jeg hadde hovedansvar for sentrale deler av det. Prosjektet var helt i startfasen, og jeg fikk være med å forme festival nummer to, tre og fire i alle ledd.
  
1993-1994 Sjåførlærer, lastebil i Forsvaret. Stavern og Helgelandsmoen:
  
Jeg visste at jeg ville jobbe med informasjon, så jeg var veldig fornøyd med at jeg kunne undervise i praksisperioden i befalsutdanningen.
  • Klasseromsundervisning og praktisk kjøreopplæring.
  • I forbindelse med OL '94 lærte jeg opp militære VIP-sjåfører.
  
Andre jobber:
1994-1995 Telefonintervjuer Norsk Gallup Institutt, deltid.

1986-1995

Br. Bjertnæs, Nøtterøy. Gjennom hele oppveksten jobbet jeg hos en av Norges største grønnsakdyrkere, etterhvert med en viss administrasjon av arbeidsstokken.

  

 

Utdanning

Toppen

1994-1997 Diplommarkedsfører informasjon og samfunnskontakt, NMH.
1992 Utskrevet befalskurs, Luftforsvarets Skoler Stavern.
1992 Nøtterøy videregående skole, Examen artium, språklinja.
1989-1990 Marshfield High School, Missouri, USA. Utvekslingsstudent.

    

Kjernekompetanse

Toppen

Web
Internkommunikasjon i desentrale organisasjoner
Mediekontakt
Evaluering (bl.a. Confirm, et online verktøy for spørreskjema-design og datainnsamling)
Forskningssystemet
Frivillige organisasjoner
Foto
Tverrkulturell kommunikasjon
Trafikk (opplæring/trafikksikkerhet, samt at jeg har alle sertifikater: ABECEDE)

  

Toppen

Tillitsverv/representasjon - Gjennom årene har jeg stort sett alltid hatt ett eller flere tillitsverv:
  
AFS Ungdomsutveksling Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Representasjon: Strasbourg, oktober '99 - Kommunikasjonsseminar (som frivillig)
CERP Students Var med på å starte organisasjonen i Norge og på NMH. Var med i arrangementskomitéen for kongressen i Oslo om tverrkulturell kommunikasjon.
Representasjon: PR-faglige seminarer i København og Roma i ’96 og ’97.
Stauren skiklubb (NMH) Gjenopplivet klubben vha. profilering og produktuvikling.
Amnesty skolegruppe Startet gruppa som faktisk ble valgfag på Nøtterøy vgs. (som den første i landet)

  

Språkkunnskaper og lengre utenlandsopphold

Toppen

Amerikansk engelsk Flytende muntlig og skriftlig (et år på high school)
Tysk God muntlig, middels skriftlig, B-språk på gymnaset
Fransk   Middels muntlig og skriftlig, C-språk (to måneder i Chamonix '99)
Svensk og dansk Flytende muntlig og skriftlig

  

Datakunnskaper

Toppen

Word, Powerpoint, Frontpage (+HTML), digital bildebehandling, FTP, Internett.
Kjennskap til Exel, databaseløsninger og publiseringsløsninger for web-bruk.

  

Fritidsinteresser

Toppen

Musikk (ikke utøvende), fotografering (halvproff - action/natur), design, friluftsliv, Internett (Http://simenberg.tripod.com/)

  

Referanser

Toppen

Får du ved henvendelse til meg.